FLEXIBELE OPSTELLING

Slimme toepassing van C-profielen maakt systeemvloer BW792 flexibel inzetbaar en gemakkelijk aan te passen: praktisch ieder obstakel is te overwinnen!

HOGE BELASTBAARHEID

De hoogst belastbare verhoogde vloer op de markt biedt zelfs mogelijkheid tot het opstellen van transformatoren of ander extreem zwaar equipment van > 5.000 kg!

BOUWHOOGTEN 175 – 2.200 MM

Verhoogde demontabele systeemvloer BW792 behoudt grote flexibiliteit tot op bouwhoogten van wel 2.200 mm. Kabelladderondersteuning kan hierbij op verschillende niveaus toegepast worden t.b.v. equipment/installatie.

BSI: VCA-certificering

VCA gecertificeerdVCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De checklist is een zeer uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem t.b.v. aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Ontstaan

De VGM Checklist Aannemers is ontwikkeld vanuit de petrochemische industrie om praktische veiligheidsaspecten- en risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee System Floor Technics objectief en structureel wordt getoetst en VCA gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij (petro-)chemische en vele andere bedrijven zeer belangrijke aandachtspunten. Als gevolg van de herstructurering binnen de industrie worden werkzaamheden in toenemende mate uitbesteed aan aannemers. Hierdoor neemt de invloed van deze aannemers op VGM sterk toe. Selectie van goede aannemers is dan ook cruciaal bij het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu. Sinds de oprichting heeft System Floor Technics zich sterk gemaakt te handelen volgens VGM-normen. Hieraan worden wij dan ook door onze opdrachtgevers herkend én erkent!

Auditing

Uit de opsomming van de onderwerpen van de zogenaamde “VGM Checklist Aannemers-vragen” blijkt dat VCA certificering bedoeld is om bijvoorbeeld System Floor Technics op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken.
Jaarlijks wordt System Floor Technics door een onafhankelijke audit zorgvuldig  gecheckt of we nog aan alle eisen van de VGM Checklist Aannemers voldoen. System Floor Technics voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen en behaalt dan ook al jaren achtereen haar VCA-certificaat.

Aangezien VCA certificering wordt toegepast onder formele accreditatieregels, zijn aannemers verzekerd van een eerlijke, onpartijdige, professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI). In het geval van System Floor Technics betreft dit de BSI Group, zij staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Welke VCA-certificering?

VCA* Certificering (1 ster): richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer en is bedoeld voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden; System Floor Technics is hiervan in principe een voorbeeld.

Voordelen VCA-certificering

  • De VCA is een in brede kring erkende, uniforme checklist die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en -methodes heeft vervangen.

  • Bij bepaalde opdrachtgevers is een VCA certificaat vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een contract: Dit geeft weer dat dit certificaat zeer gerenommeerd is.

  • De norm voorziet in handige, praktische handreikingen en maatstaven.

  • Het traject naar een VCA certificaat heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. De VGM Checklist Aannemers is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door de toepassing van het VCA certificeringstraject kan het VGM-beheersysteem van System Floor Technics goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van onze opdrachtgevers.

  • Het VGM-beheersysteem is een internationaal systeem, toegepast en erkend in meerdere EU lidstaten.

  • Aangezien het VCA certificaat ontwikkeld is en beheerd wordt voor en door de Nederlandse en Belgische industrie, kunnen alle VCA gebruikers ervan verzekerd zijn dat het een praktisch systeem zal blijven.

BSI-certificatielogo.VCA.1ster